top of page

Fidlab Health labo-analysen

De stijgende incidentie van chronische aandoeningen is problematisch. De zoektocht naar relevante aanknopingspunten voor een therapeutisch traject verloopt vaak frustrerend. Het Fidlab platform wil een hulpmiddel zijn bij deze zoektocht en partner bij het opmaken van een gepersonaliseerd behandelingstraject. Meer inzicht verhoogt de motivatie bij het individu om bepaalde noodzakelijke aanpassingen in de levensstijl duurzaam door te voeren. De toekomst ligt bij een meer gepersonaliseerde zorg om chronische aandoeningen te bestrijden en te voorkomen. Fidlab analysen kunnen dan ook toegepast worden in een preventie strategie. 

Indien na een grondige anamnese & eerste leefstijlinterventies blijkt dat het nodig is om verder te kijken, kan je bij mij terecht voor onderstaande Fidlab analysen:

 • Darm microbioom

 • SIBO dmv lactulose ademtest

 • IGG voedingshypersensitiviteit

 • Darm bio marker panel

 • HPA -test

 • Monoamine metabolieten

 • Melatonine

 • Vetzuurprofiel

 • DNA Health Profiel

 • DNA Diet Profiel

 • DNA Mind Profiel

Fidlab-Over-ons-Model.png
bottom of page